Jesus er Vår Herre

Jesus er Vår Herre.
Noen vil, dessverre,
heller passe rollen.
Rollen passer knollen.