En blomst om våren dør

En blomst om våren dør
kan hende om det snør.
Den lille blomstens lyst
går da til Herrens bryst.