I livet finn ditt vis

I livet finn ditt vis!
Vis er hva som befris
når du for Kristus står,
og ikke makt du får.