De Ti Bud


FØRSTE BUD

Jeg er Herren din Gud.


ANDRE BUD

Ha ikke andre guder enn meg.


TREDJE BUD

Misbruk ikke Guds navn.


FJERDE BUD

Hold hviledagen hellig.


FEMTE BUD

Hedre din far og din mor.


SJETTE BUD

Slå ikke i hjel.


SJUENDE BUD

Driv ikke hor.


ÅTTENDE BUD

Stjel ikke.


NIENDE BUD

Lyv ikke.


TIENDE BUD

Begjær ikke din nestes make eller eiendom.
Budene er å finne i Andre Mosebok 20. Jeg har listet budene som de er listet i Bibelen, og dermed er budene her framstilt litt annerledes enn hvordan de tradisjonelt har blitt framstilt i Kirken.