Jeg vil være liten

Jeg vil være liten!
Stor blir jeg så sliten
av alt som er viktig.
Kristen sjel er riktig.