Av hjertet være god

Av hjertet være god
må elv som kalles blod.
Og sinnet som du får
av hjertet er, som rår.

Bestå vil kvinne test

Bestå vil kvinne test.
En herremann vet best.
Han skal i livet rå
og oversikten få.

Blomsten er jo riktig

Blomsten er jo riktig,
urten er jo viktig,
men alene prektig,
frukttreet, andektig!