I Jesus er det fint

I Jesus er det fint.
En synder er forpint,
men kan den lykke nå.
Han må fra synden gå.