Jeg har et lystig sinn

Jeg har et lystig sinn
når jeg til mor går inn.
For mor har laget meg
for å forklare seg!