Hva en går ut i fra

Hva en går ut i fra
er ille eller bra.
Og en bør tenke på
den kroppen en vil få.