Herren Gud sin Datter

Herren Gud sin Datter
er ikke til latter.
Oppdag viktigheten
av samvittigheten!