En vil redusere

En vil redusere
vil en obdusere
Kristus som på bordet
gitt ved bibelordet.