En gledes over brød

En gledes over brød
og tenker seg sin død.
For selv vil en bli frelst.
Så en vil plantes, helst!