Ei går å gjøre hopp

Ei går å gjøre hopp
i fra en bølgedal.
Så si da heller stopp
om bølgen synes gal.