Av hjertet være god

Av hjertet være god
må elv som kalles blod.
Og sinnet som du får
av hjertet er, som rår.