Bort i fra et dømme

Bort i fra et dømme
kan en ikke rømme.
Ikke døm! Du retter
liv ved hva du setter.